JOKOPOST | עיתון המאמרים והבלוגים המוביל בישראל

facebook twitter linkedin

Tag "כרטיסי אשראי"

    מה שמשה כחלון ויועציו לא מבינים (ב)

מה שמשה כחלון ויועציו לא מבינים (ב)

כפי שכתבתי בפרק א' של המאמר, משברים במגזר הפיננסי מתפשטים לכל ענפי המשק ולעתים אף גורמים למשברים כלכליים קשים, למצוקת אשראי, לפשיטות רגל, ולגידול באבטלה. בשל כך הוקמו בארצות המפותחות

2 תגובות לכתבה המלאה