JOKOPOST | עיתון המאמרים והבלוגים המוביל בישראל

facebook twitter linkedin

Tag "כתב"

    לגייר את הכתב הלטיני

לגייר את הכתב הלטיני

הכתב האלפביתי הראשון היה מבוסס על העברית, וכלל 22 סימנים ל-22 עיצורים, מתוך 28 שהיו קיימים בשפה העברית. ההשמטה של 6 עיצורים ואי-ההתייחסות לתנועות נבעה מהמבנה של העברית המתבסס על

9 תגובות לכתבה המלאה