JOKOPOST | עיתון המאמרים והבלוגים המוביל בישראל

facebook twitter linkedin

Tag "למידה מרחוק"

    האקדמיה – הווה ועתיד

האקדמיה – הווה ועתיד

לאחרונה עלו באתר כמה וכמה מאמרים שעוסקים בהשכלה הגבוהה ובמוסדותיה, בייחוד לנוכח ההתמודדות עם הלמידה מרחוק שנכפתה עלינו בתקופת הקורונה. ברצוני להעלות הערות אחדות ולהאיר כמה פנים של האקדמיה ומוסדותיה.

4 תגובות לכתבה המלאה