JOKOPOST | עיתון המאמרים והבלוגים המוביל בישראל

facebook twitter linkedin

Tag "לשכת עורכי הדין"

    אין אסדרה ואין סדר

אין אסדרה ואין סדר

מקצועות ומשלחי יד רבים מאוסדרים על ידי המדינה. צריך רישיון כדי לעסוק ברפואה, בפסיכולוגיה, בייעוץ השקעות, בבדיקת מעליות, במכונאות רכב, בראיית חשבון ועוד ועוד. רופאים מקבלים רישיון ממשרד הבריאות. יועצי

14 תגובות לכתבה המלאה
1 2 3 6