JOKOPOST | עיתון המאמרים והבלוגים המוביל בישראל

facebook twitter linkedin

Tag "מדיניות"

    מאחרים את המועד?

מאחרים את המועד?

32 רשימות מתמודדות בבחירות לכנסת ה-22 שתתקיימנה ב-17 בספטמבר. נדמה כי ההבדלים והעימותים בין הרשימות השונות הוא במישור הסקטוריאלי או האישי, ולא במישור המדיני; כמו אין לישראל בעיות מדיניות, ביטחוניות,

4 תגובות לכתבה המלאה