JOKOPOST | עיתון המאמרים והבלוגים המוביל בישראל

facebook twitter linkedin

Tag "מדע"

    תאומים סיאמים

תאומים סיאמים

במאמר קצר זה אבקש להגיב על מאמרו של פרופסור יהושפט גבעון, על מדע מול טכנולוגיה והבלבול ביניהם, שפורסם ממש לאחרונה כאן באתר. הטכנולוגיה והמדע הם תאומים סיאמים. ללא טכנולוגיה –

7 תגובות לכתבה המלאה