JOKOPOST | עיתון המאמרים והבלוגים המוביל בישראל

facebook twitter linkedin

Tag "מוחשי"

    על ערכן המפוקפק של המחשות קונקרטיות

על ערכן המפוקפק של המחשות קונקרטיות

בתמונת הכותרת מופיעה המחשה קונקרטית של רעיון תכנותי החשוב להבנת מושג החישוב, כפי שהוגדר בשנות ה-30. אז מה ניתן להבין מתמונה כזו? בימי עבודתי בהכשרת מורים (בין השנים 1983–2010), נשמעה

6 תגובות לכתבה המלאה