JOKOPOST | עיתון המאמרים והבלוגים המוביל בישראל

facebook twitter linkedin

Tag "מוח"

    מסימנים-צלילים לסמלי לשון בעלי משמעות

מסימנים-צלילים לסמלי לשון בעלי משמעות

במאמר השני בסדרה טענתי שקביעתו של פרופ' הררי שלבעלי החיים יש שפה שווה לזו של בני האדם, מעידה שהוא אינו מבין את מהותה של שפת בני האדם, שכן השפה שלנו

7 תגובות לכתבה המלאה
1 2 3 6