JOKOPOST | עיתון המאמרים והבלוגים המוביל בישראל

facebook twitter linkedin

Tag "מוטי שוימר"

    ועד מנהל חדש לאגודת התעופה הכללית

ועד מנהל חדש לאגודת התעופה הכללית

הודעה לעיתונות ועד מנהל חדש לאגודת התעופה הכללית אגודת התעופה הכללית בישראל, עמותה הפועלת לקידום התעופה בישראל ולייצוגם של טייסים, מדריכי טיסה, בעלי מטוסים וחניכי טיס, בחרה במהלך האסיפה הכללית

אין תגובות לכתבה המלאה
1 2 3 5