JOKOPOST | עיתון המאמרים והבלוגים המוביל בישראל

facebook twitter linkedin

Tag "מזרחיים"

    הג'ניוס היהודי ופרס נובל

הג'ניוס היהודי ופרס נובל

העם היהודי נחשב בעיני רבים, ובוודאי בעיני עצמו, נעלה וחכם יותר מעמים אחרים. אף ששיעור היהודים באוכלוסיית העולם הוא כ-0.2%, ידוע לכולם שחלקנו בצמרת העולמית גבוה בהרבה. תופעה זו נפוצה

14 תגובות לכתבה המלאה