JOKOPOST | עיתון המאמרים והבלוגים המוביל בישראל

facebook twitter linkedin

Tag "מחבל"

    המציל נפש אחת מישראל כאילו הציל עולם מלא

המציל נפש אחת מישראל כאילו הציל עולם מלא

סדרת האירועים המתוארת להלן היא פרי דמיונו של כותב שורות אלה. אם נדמה למי מהקוראים שמקרה או מקרים אלו או דומים להם אכן התרחשו בעבר במקומותינו, מן הסתם זיכרונו אינו

14 תגובות לכתבה המלאה
1 2 3 9