JOKOPOST | עיתון המאמרים והבלוגים המוביל בישראל

facebook twitter linkedin

Tag "מחירי אג"ח"

    שוק ההון לאן?

שוק ההון לאן?

בחודשים האחרונים הייתה ירידה במחירי אגרות החוב שלוותה בעלייה של "התשואה לפדיון" (התשואה לפדיון היא הריבית שיקבל מי שמשקיע באיגרת חוב מסוימת אם יחזיק אותה עד לפירעונה). כך למשל המחיר

6 תגובות לכתבה המלאה