JOKOPOST | עיתון המאמרים והבלוגים המוביל בישראל

facebook twitter linkedin

Tag "מחשב"

    מהטלסקופ ועד למחשב

מהטלסקופ ועד למחשב

הטלסקופ והמחשב הם דוגמאות בולטות לשימוש מקצועי במכשירים שתרם להתפתחות המדעית. בעשרות השנים האחרונות אני מנסה דרכים שונות כדי להביא את עמיתיי להסתכל על תכנים מסוימים של מדעי המחשב כתכנים

10 תגובות לכתבה המלאה