JOKOPOST | עיתון המאמרים והבלוגים המוביל בישראל

facebook twitter linkedin

Tag "מכשירים"

    הדטרמיניזם הטכנולוגי

הדטרמיניזם הטכנולוגי

"הדטרמיניזם הטכנולוגי" הוא הכינוי האקדמי לעמדה שלמכשירים יש השפעה נחרצת על חשיבתנו, על מנהגינו ועל תרבויותינו. אמונה אלילית היא למשל אמונה המייחסת לעצמים מלאכותיים תכונות של בני אדם ושל גורמי-על.

7 תגובות לכתבה המלאה