JOKOPOST | עיתון המאמרים והבלוגים המוביל בישראל

facebook twitter linkedin

Tag "מלאי סגירה"

    מה עושים עם כל המלאי הזה?

מה עושים עם כל המלאי הזה?

המושג "מלאי" בחשבונאות מייצג נכסים בבעלות התאגיד המיועדים למכירה או לצריכה במהלך פעילותו העסקית הרגילה. המושג "מלאי סגירה" מתייחס לשווי המלאי שנותר בחברה, והמושג "עלות המכר" – לעלות המלאי שנמכר.

4 תגובות לכתבה המלאה