JOKOPOST | עיתון המאמרים והבלוגים המוביל בישראל

facebook twitter linkedin

Tag "מל"א"

    מערך התנדבות פגום

מערך התנדבות פגום

רשות השירות הלאומי-אזרחי היא הגוף הממשלתי המרכז את כל הטיפול בשירות הלאומי האזרחי בישראל והיא מסדירה את הפיקוח והבקרה על כלל פעולות העמותות והגופים המפעילים את המתנדבים והמתנדבות. הרשות הוקמה

16 תגובות לכתבה המלאה