JOKOPOST | עיתון המאמרים והבלוגים המוביל בישראל

facebook twitter linkedin

Tag "מלי פולישוק"

    הפחד הקמאי מחורבן הבית

הפחד הקמאי מחורבן הבית

פילוח תוצאות הבחירות לכנסת ה-20 על פי מקום מגורים, מעיד על קשר ישיר בין הרמה החברתית-כלכלית (סוציו-אקונומית) של הרשות המקומיות לבין דפוס ההצבעה של תושבי הרשות לכנסת. הרשויות המקומיות בישראל

9 תגובות לכתבה המלאה