JOKOPOST | עיתון המאמרים והבלוגים המוביל בישראל

facebook twitter linkedin

Tag "ממשלה"

    תכנית התקציב לשנים 2021-2019

תכנית התקציב לשנים 2021-2019

בנק ישראל – דוברות והסברה כלכלית משרד האוצר הציג לממשלה את הדיווח לגבי העמידה במגבלות הפיסקליות לשנת 2018. ניתוח תמונת המצב לתקציב 2018 חשוב, ומצביע על כך שהגרעון יהיה קרוב

אין תגובות לכתבה המלאה