JOKOPOST | עיתון המאמרים והבלוגים המוביל בישראל

facebook twitter linkedin

Tag "ממשלה"

    תעודת עניות לממשלה

תעודת עניות לממשלה

בשנה וחצי לכהונתה (מאי 2015–דצמבר 2016) קיבלה הממשלה 85 החלטות בנושאי דיור ונדל"ן, שהן 13% מכלל ההחלטות שהתקבלו. בסך הכול מאז הקמתה קיבלה הממשלה 1,696 החלטות, מתוכן 154 החלטות הועברו

22 תגובות לכתבה המלאה