JOKOPOST | עיתון המאמרים והבלוגים המוביל בישראל

facebook twitter linkedin

Tag "מס הכנסה"

    חריגים לעקרון המימוש

חריגים לעקרון המימוש

עקרון המימוש הוא עיקרון יסוד במערכת המס ולפיו אין אדם חייב במס על הכנסה אלא כאשר מדובר ברווח אשר מומש. לדוגמה אדם מחזיק בפסל נדיר, וערכו של הפסל עלה באלפי

תגובה אחת לכתבה המלאה