JOKOPOST | עיתון המאמרים והבלוגים המוביל בישראל

facebook twitter linkedin

Tag "מצוקות"

    נ ח מ ה

נ ח מ ה

אומרים כי הזמן מרפא. איני יודע אולי לא אדע יודע רק כי הזמן אינו מרפה רק מושך כקטר קרונות מאחור                     

11 תגובות לכתבה המלאה