JOKOPOST | עיתון המאמרים והבלוגים המוביל בישראל

facebook twitter linkedin

Tag "מציאות חדשה"

    להסתגל למציאות חדשה

להסתגל למציאות חדשה

מחלות ומגֵפות כבר פקדו את עולמנו בעבר, עברנו את רובן בשלום, לעיתים כמעט לא היינו ערים לכך שמגֵפה פקדה אותנו. אולם, היום נדמה כי החשש להידבק אינו נופל בחשיבותו מן

3 תגובות לכתבה המלאה