JOKOPOST | עיתון המאמרים והבלוגים המוביל בישראל

facebook twitter linkedin

Tag "מרכז צ'רנה"

    מהפכה בבריאות הנפש יוצאת לדרך

מהפכה בבריאות הנפש יוצאת לדרך

משרד הרווחה והשירותים החברתיים דוברות והסברה -הודעה לעיתונות- בכנס בו השתתפו  נציגים בין-משרדים, בנושא טיפול ושיקום בקהילה לילדים אימצו את מסקנות הועדה הבין- משרדית  על הקמתם של עוד מרכזי טיפול ושיקום על

אין תגובות לכתבה המלאה