JOKOPOST | עיתון המאמרים והבלוגים המוביל בישראל

facebook twitter linkedin

Tag "משפחת נתניהו"

    צפו להפתעות

צפו להפתעות

מישהו כנראה לא אטם היטב את אוזניו שישמשו אותו כמחסום בפני שטף מוצרי ההבלים המיוחסים בעת האחרונה לבני ציפר, סופר ועורך הנמנה עם צמרת עיתון "הארץ". לכאורה מדובר בגבבי שטויות,

11 תגובות לכתבה המלאה