JOKOPOST | עיתון המאמרים והבלוגים המוביל בישראל

facebook twitter linkedin

Tag "מתודולוגיה"

    הסופרמן של הפרויקט

הסופרמן של הפרויקט

בהגדרתו הרשמית, מנתח מערכות הוא המגשר בין העולם העסקי לעולם הטכנולוגי. אך הגדרה זו נכונה רק חלקית, משום שמנתח המערכות הוא גם וגם וגם עוד. מנתח המערכות צריך הבנה מעולה

12 תגובות לכתבה המלאה