JOKOPOST | עיתון המאמרים והבלוגים המוביל בישראל

facebook twitter linkedin

Tag "נאצר"

    מחדל ומזימה שקדמו למלחמת יום כיפור (3)

מחדל ומזימה שקדמו למלחמת יום כיפור (3)

על מנת לבחון את מסקנותיו של אבירם ברקאי יש לסקור, הגם שבאופן שטחי בשל קוצר היריעה בחיבור מסוג זה, שני תחומים. האחד הוא יציבות שלטון והנהגה בכל אחת מהמדינות הרלוונטיות.

6 תגובות לכתבה המלאה