JOKOPOST | עיתון המאמרים והבלוגים המוביל בישראל

facebook twitter linkedin

Tag "נא לא להציץ"

    חידות חשיבה (32)

חידות חשיבה (32)

מניחים לפניכם קופסה שבה 60 כדורים בארבעה צבעים שונים. נאמר לכם שאם תוציאו מהקופסה 55 כדורים, מבלי להציץ לתוכה, הם יכילו תמיד כדורים בכל ארבעת הצבעים. מצאו מהו המספר המינימלי

תגובה אחת לכתבה המלאה