JOKOPOST | עיתון המאמרים והבלוגים המוביל בישראל

facebook twitter linkedin

Tag "נחמה פוחצ'בסקי"

    לא קלה הייתה דרכם

לא קלה הייתה דרכם

נחמה פוחצ'בסקי, "במדרון – רומן ארצישראלי", עורכים: אורה נחמה עשהאל ועצמון יניב (פוחצ'בסקי), עיתון 77, 2004, 236 עמ'. קשה להגזים בחשיבותו של הרומן "במדרון", הן מהפן הספרותי והן מהפן ההיסטורי.

7 תגובות לכתבה המלאה