JOKOPOST | עיתון המאמרים והבלוגים המוביל בישראל

facebook twitter linkedin

Tag "נכסים ובניין"

    דו"חות כספיים – נכסים ובניין

דו"חות כספיים – נכסים ובניין

נכסים ובניין מקבוצת IDB מפרסמת את הדוחות הכספיים לרבעון השני ולמחצית הראשונה של שנת 2015 ומציגה גידול בכל הפרמטרים התפעוליים. הכנסות מהשכרת נכסים 402 מיליון ש"ח במחצית הראשונה של 2015

אין תגובות לכתבה המלאה