JOKOPOST | עיתון המאמרים והבלוגים המוביל בישראל

facebook twitter linkedin

Tag "נרמול גאוסיאני"

    עיוותים סטטיסטיים

עיוותים סטטיסטיים

פעמים רבות ציוניהם של סטודנטים נראים לנו גבוהים מדי או נמוכים מדי. האם יש לנהוג על פי העמדה השוללת לחלוטין התערבות בציונים, או שיש לבצע תקנון? הנחתי הבסיסית היא שתקנון

7 תגובות לכתבה המלאה