JOKOPOST | עיתון המאמרים והבלוגים המוביל בישראל

facebook twitter linkedin

Tag "סא"ל דוד ישראלי ז"ל"

    לא לשוא אשכבה לי

לא לשוא אשכבה לי

"…בשם צורי וצורכם, צור ישראל, עוזו ומעוזו, יוצא אני היום לקראת אויב איום, אשר צחצח חרבות ללא ספור למען השמד עמנו והרוס לאום. יוצא אני ובני עמי להגן על ארצי

4 תגובות לכתבה המלאה