JOKOPOST | עיתון המאמרים והבלוגים המוביל בישראל

facebook twitter linkedin

Tag "סטודנטים"

    שאלות פתוחות – פתח לצרות

שאלות פתוחות – פתח לצרות

ידידי יונתן קורפל כתב כאן על מגפת הבחינות האמריקאיות והסביר את יתרונותיהן של השאלות הפתוחות. אין לי ספק שבחינות בשאלות פתוחות (בזמנו בחוג לכלכלה בירושלים היו קוראים להן "שאלות מסה")

4 תגובות לכתבה המלאה