JOKOPOST | עיתון המאמרים והבלוגים המוביל בישראל

facebook twitter linkedin

Tag "סילבן שלום"

    הטובים לגליל

הטובים לגליל

אחת הבעיות המורכבות של מערכת הבריאות בארץ, מעבר לבעיות התקצוב הקשות המשפיעות על כל היבטי המערכת, היא הפערים האדירים ברפואה בין מרכז הארץ לפריפריה. בחוק ביטוח בריאות ממלכתי נקבע כי

21 תגובות לכתבה המלאה