JOKOPOST | עיתון המאמרים והבלוגים המוביל בישראל

facebook twitter linkedin

Tag "סימון מוצרים"

    סימון מוצרים = תו איכות

סימון מוצרים = תו איכות

מאמר זה נכתב טרם פוגרום פריז, מה שעורר בי מחשבות נוספות. נדרש לדעתי עוד זמן לעיכול האירוע הזה כדי לדעת אם יש בו כדי לחזק את הטיעונים שלהלן או להפריכם.

5 תגובות לכתבה המלאה