JOKOPOST | עיתון המאמרים והבלוגים המוביל בישראל

facebook twitter linkedin

Tag "ספק"

    על ערכו של הספק

על ערכו של הספק

רבים סוברים שהוודאות המוחלטת המדעית התערערה בעקבות פיתוח המכניקה של הקוואנטים, למשל עם גילוי יחסי אי-הוודאות של הייזנברג. מי שסובר כך אינו מעורה בתולדות החשיבה המדעית. לאמתו של דבר, הספק

8 תגובות לכתבה המלאה