JOKOPOST | עיתון המאמרים והבלוגים המוביל בישראל

facebook twitter linkedin

Tag "ספרות"

    נערי ריצ'י

נערי ריצ'י

בחלקים הקודמים של הרשימה דנו במהות ספרות הריגול והבאנו דוגמאות אחדות, כמו המלחמה הרכה. לסיום נתאר מעורבות בעלת משמעות היסטורית של סופרים בסיוע למודיעין הצבאי האמריקני. במהלך מלחמת העולם השנייה

4 תגובות לכתבה המלאה