JOKOPOST | עיתון המאמרים והבלוגים המוביל בישראל

facebook twitter linkedin

Tag "סרט ישראלי"

    מסירות חונקת

מסירות חונקת

לכאורה, הסרט "את לי לילה" מסתיים בדיוק במקום שבו החל: במיטה המשותפת לשתי אחיות שחולקות את לילותיהן, חבוקות. האחת מסורה לאחרת בכל מאודה; האחת נזקקת עד בלי די והאחרת מעניקה

תגובה אחת לכתבה המלאה