JOKOPOST | עיתון המאמרים והבלוגים המוביל בישראל

facebook twitter linkedin

Tag "עולים ממדינות חבר העמים"

    לך תתגייר איתה

לך תתגייר איתה

לא מכבר התבשרנו על יוזמה חדשה מבית הציונות הדתית: רבנים בכירים, הנחשבים מתונים בעיני עצמם, יקימו רשת בתי דין עצמאיים לגיור בשם 'גיור כהלכה'. במבט חטוף נדמה כי זו יוזמה

3 תגובות לכתבה המלאה