JOKOPOST | עיתון המאמרים והבלוגים המוביל בישראל

facebook twitter linkedin

Tag "עוני"

    עתידה של הזקנה בראי הספר "מוות לסירוגין" (4)

עתידה של הזקנה בראי הספר "מוות לסירוגין" (4)

בפרקים הקודמים בסדרה הצגתי את ספרו של ז'וזה סאראמאגו "מוות לסירוגין", המתאר מדינה שאין בה מוות. דנתי במשמעויות שמציג סאראמאגו לעובדה שהמוות "שובת" במדינה מסוימת. בפרק זה אדגים את המקרה

21 תגובות לכתבה המלאה