JOKOPOST | עיתון המאמרים והבלוגים המוביל בישראל

facebook twitter linkedin

Tag "ערבות הדדית"

    אחריות הדדית

אחריות הדדית

מומחים לנושאי ביטחון מדגישים בדרך כלל את חשיבותם של עוצמה צבאית, נשק, מודיעין, בריתות בין מדינות וכדומה, ויש המדגישים גם את חשיבותם של משאבי האנרגייה והתשתיות, כחלק מן המדדים להערכת

16 תגובות לכתבה המלאה