JOKOPOST | עיתון המאמרים והבלוגים המוביל בישראל

facebook twitter linkedin

Tag "ערן פישר"

    תפישת הפעלה אינטגרטיבית למאבק בבדידות בזקנה

תפישת הפעלה אינטגרטיבית למאבק בבדידות בזקנה

המאמר נכתב בשיתוף עם ערן פישר מהנתונים שהצגנו בפרקים הקודמים, הן הגדרותיה של תופעת הבדידות עצמה והן נתונים על הבדידות בזקנה, עולה צורך ברור להתמודד עם התופעה. אכן, בעולם כולו

14 תגובות לכתבה המלאה