JOKOPOST | עיתון המאמרים והבלוגים המוביל בישראל

facebook twitter linkedin

Tag "פאלינדרומים"

    חידות חשיבה (72)

חידות חשיבה (72)

(א) כמה פאלינדרומים זוגיים בני 5 ספרות קיימים? (ב) כמה פאלינדרומים אי-זוגיים בני 5 ספרות קיימים? (ג) פי כמה גדלים המספרים שמצאתם בסעיפים (א) ו- (ב) אם שואלים אותן שאלות

3 תגובות לכתבה המלאה