JOKOPOST | עיתון המאמרים והבלוגים המוביל בישראל

facebook twitter linkedin

Tag "פורטוגל"

    מאוטנר, קארפ והיוזמה הישראלית לסיוע חקלאי לפורטוגל

מאוטנר, קארפ והיוזמה הישראלית לסיוע חקלאי לפורטוגל

בפרק הקודם סיפרתי על מינויו של דב מילמן לשגריר הראשון של מדינת ישראל בפורטוגל, שהייתה בעת ההיא מדינה אגרארית בעיקרה. ומה עושה שגריר ישראלי חדש במדינה אגרארית? יוזם סיוע חקלאי

3 תגובות לכתבה המלאה