JOKOPOST | עיתון המאמרים והבלוגים המוביל בישראל

facebook twitter linkedin

Tag "פיזור הכנסת"

    העם לא רצה בחירות

העם לא רצה בחירות

הכנסת פוזרה ושוב לפנינו בחירות. אני שואל את עצמי: האם בשביל זה אנחנו בוחרים בפוליטיקאים שלנו? האם בשביל זה אנחנו האזרחים משלמים להם ממיטב כספנו? האם לא התבלבלנו קצת עם

תגובה אחת לכתבה המלאה