JOKOPOST | עיתון המאמרים והבלוגים המוביל בישראל

facebook twitter linkedin

Tag "פילוג"

    דמוקרטיה בעירבון מוגבל

דמוקרטיה בעירבון מוגבל

בחודש מאי 2018 הלך לעולמו פרופ' ברנארד לואיס, מגדולי המזרחנים בדורנו. באחת מהרצאותיו שהתקיימה לפני כ-30 שנה באוניברסיטת תל-אביב, דיבר פרופ' לואיס על שני מעשי נס בישראל, שהוא מתקשה להבינם

3 תגובות לכתבה המלאה