JOKOPOST | עיתון המאמרים והבלוגים המוביל בישראל

facebook twitter linkedin

Tag "פינוק"

    הפינוקים של מלך הביצה

הפינוקים של מלך הביצה

יכולתה של שפה כלשהי נבחן גם בכושרה לעכל משמעויות מתחדשות למילים, אפילו הומצאו כאלה מכורח דיבור מסוים ביום-יום, אך עם כוונות שאין שקופות וברורות מהן. רוב החידושים נטמעים בעגה ומרביתם

21 תגובות לכתבה המלאה