JOKOPOST | עיתון המאמרים והבלוגים המוביל בישראל

facebook twitter linkedin

Tag "פיצויים"

    שיבת הפליטים

שיבת הפליטים

לאחרונה תוכנית השלום האמריקאית ובה שוב נדון נושא שיבתם של הפליטים הפלסטינים. כידוע, רעיון שיבת הפליטים, המבוסס על החלטת האו"ם 194 מ-1 בדצמבר 1948, עוד לפני תום קרבות מלחמת העצמאות,

22 תגובות לכתבה המלאה