JOKOPOST | עיתון המאמרים והבלוגים המוביל בישראל

facebook twitter linkedin

Tag "פנחס יחזקאלי"

    מכל התורה של הימור מדיניות נותרנו עם ההימור לבדו

מכל התורה של הימור מדיניות נותרנו עם ההימור לבדו

התנהלות מגושמת החוטאת לאינטרסים הלאומיים של מדינות מאפיינת היום את רובן המכריע של מדינות המערב, ובהן ישראל; והיא בולטת שבעתיים על רקע המיומנות שמפגין נשיא רוסיה, למשל, בניצול משברים בין-לאומיים

14 תגובות לכתבה המלאה