JOKOPOST | עיתון המאמרים והבלוגים המוביל בישראל

facebook twitter linkedin

Tag "פסיכופתולוגיה"

    "אין לפרולטריון מה להפסיד מלבד כבליו"

"אין לפרולטריון מה להפסיד מלבד כבליו"

פרויד הגדיר בריאות נפשית כ"יכולת לעבוד ולאהוב". פרט להבטחת קיום בסיסי, עונה העבודה על צרכים נוספים – ביטחון, שייכות, הערכה והגשמה עצמית. להתרחשויות במקום העבודה השלכות מרחיקות לכת על בריאותנו

6 תגובות לכתבה המלאה