JOKOPOST | עיתון המאמרים והבלוגים המוביל בישראל

facebook twitter linkedin

Tag "פרופ' אלון ילין"

    מה אמת ומה מיתוס?

מה אמת ומה מיתוס?

רובנו כאנשים מן היישוב ומיעוטנו כרופאים חונכנו על אמונות מסוימות בנושאי בריאות, ואלה הכתיבו את אורחות חיינו ואת הטיפול הרפואי שאנו מקבלים או מעניקים. לאורך השנים התברר שלא כל מה

13 תגובות לכתבה המלאה
1 2 3 13